Tvrtka Regoč izrađuje idejna rješenja i njihovu prezentaciju, daje tehničku potporu o svim detaljima potrebnim za izradu izvedbenih projekata.
Stručno i profesionalno pristupamo planiranju zadanog prostora uzimajući u obzir zahtjeve klijenta i potrebe budućih korisnika. Pri planiranju koristimo svoje stečeno znanje i iskustvo, kroz redovne međunarodne treninge na kojima pratimo aktualne promjene i trendove.

Uz stručnu podršku renomiranih proizvođača koje zastupamo stvaramo jedinstvene igrovne situacije. Zahvaljujemo eibe team-u iz Velike Britanije na pomoći u izradi prezentacija idejnih rješenja.