unique

Karakteristično za unique igrala je moderan dizajn koji se zasniva na prirodno prilagođenim oblicima, inspiriran maštom sa atraktivnim elementima. Ispunjeni su svi uvijeti za dugotrajnost i dostupnost rezervnih dijelova. Obiluje bojama kvalitetnim drvetom, mrežama i ostalim inovativnim detaljima.