minimondo

Minimondo igrala za djecu od 1-3 godine,prilagođena ergonometrijskim zahtjevima i visokim standardima ukupnog psihofizičkoj razvoja djece. Boje minimondo igrala atraktivne su za djecu, struktura senzotaktilnih elemenata stimuliraju djecu na eksperimentiranje i motoričku aktivnost.